Klíčem úspěchu každé firmy jsou lidé. 

A pouze lidé, kteří si vzájemně věří a mohou se na sebe spolehnout, mohou utvořit dobrý tým. 

Takový tým pak firmu povede k dlouhodobým úspěchům. 

Klíčem ke vzájemné důvěře a dobrým vztahům je komunikace.

Proto komunikace je základní téma, které ve firmách školím.


6 let zkušeností

Víc jak 6 let pravidelně jezdím do firem školit a učit základy úspěšné firemní komunikace.

340+

Tolik hodin jsem už strávila školením komunikace a prezentace v různých firmách.

Odbornost

Jako profesionální kouč s mezinárodní certifikací ICF garantuju obsahovou stránku školení.

Exkluzivita angličtiny

Školení probíhají v angličtině, přínos pro účastníky je tedy nejen po stránce obsahové, ale také jazykové.

Forma školení:

 • Školení probíhají nejčastěji jako jednodenní v prostorách firmy, případně formou čtyřhodinových workshopů anebo interaktivních přednášek.
 • Hlavním školícím jazykem je ANGLIČTINA, vhodné tedy především pro firmy s mezinárodním prvkem (školení je ale možné připravit i v češtině).
 • Školení je pro 4 - 10 osob. 

Nejčastější témata mých workshopů

 • Clear & Effective Communication – how to become a real master of words.
 • Keep Cool – skillful communication in conflict situations
 • Mindfull Communication - mindfullness tips & tricks in communication
 • The Art of Saying „NO“ – how to keep focused on what we want instead of what the others want.
 • The Feedback Mastery - the art of giving and receiving feedback
 • Secrets of the Best Speakers – presentation skills
 • Speak Up Your Message - combination of self-confidence and public speaking training
 • Mindfulness at Work - tips for better working life
 • Stress In Our Lives – how to deal with stressful situations (at work or at home)
 • Self-Branding: The Art of Knowing How To Promote Yourself
 • Memory Master: How To Remember More And With More Ease

Podle potřeby je možné domluvit jiné téma, vše záleží na potřebách dané společnosti. 

Témata proto volíme během úvodního společného setkání, na kterém si pojmenujeme, co má být základním cílem/přínosem školení, jaké jsou největší výzvy managementu a zaměstnanců společnosti, a tudíž jaká témata jsou pro danou společnost nejvíc palčivá.

Spolupracuji s firmami


Pokud Vás mnou nabízená témata zaujala a rádi byste uspořádali školení u Vás ve firmě, ozvěte se mi prosím zde: 

kristina@kristinaskrabalova.cz
kristina.skrabalova@gmail.com
+420 731 154 746

Stejně tak i pokud byste pro svou společnost potřebovali uspořádat školení s jiným tématem, případně pokud si nejste jistí výběrem tématu, ozvěte se. 

Společně najdeme řešení.